Skip to main content

Nieujawnione dochody – z jakimi wiążą się konsekwencjami?

26.01.2023

Polski system podatkowy jest nieszczelny, a wiele podmiotów jest skłonnych wykorzystywać istniejące luki dla swoich celów. Administracja skarbowa wprowadza jednak środki mające na celu likwidowanie takich procederów. Nieujawnianie dochodów wiąże się dla podatników ze znacznym ryzykiem – zarówno w postaci sankcyjnej stawki podatku, jak też w postaci odpowiedzialności karno-skarbowej. Jak opodatkowane są nieujawnione dochody, jaka grozi kara za nieujawnienie dochodów, a także w jakim terminie przedawnia się uprawnienie organów do dochodzenia roszczeń z tego tytułu?

Jak wygląda postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów?
Jeżeli urząd skarbowy potwierdzi istnienie przychodów z nieujawnionych źródeł, to ma prawo nałożyć karę w wysokości 75% stawki sankcyjnej. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości organ podatkowy skontroluje majątek i jego składniki, które nie odpowiadają osiągniętym przychodom i określi wysokość dochodu z nieujawnionych źródeł.

Zanim na podatnika zostanie nałożona kara za nieujawnienie źródła dochodu, podatnik zostanie wezwany do wyjaśnień, a jeśli nie wykaże lub nie udowodni w wystarczający sposób odpowiednich wydatków (rozchodów środków pieniężnych) i kosztów związanych z prowadzoną działalnością, nie uniknie kary za nieujawnione zarobki.

W sytuacji przedsiębiorstwa, w którym organ skarbowy dopatruje się dochodów z nieujawnionych źródeł, księgi rachunkowe są najważniejszym dowodem w sprawie.

Sprawdź pozostałe wpisy na blogu